.

UX/UI DESIGN - USER EXPERIENCE DESIGN

OPIS KIERUNKU

UX (User Experience) i UI (User Interface) Design są kluczowymi obszarami w projektowaniu interakcji człowiek-komputer. 

  • UX Design skupia się na tworzeniu pozytywnych doświadczeń użytkownika podczas korzystania z produktu, strony internetowej lub aplikacji.
    Ten proces obejmuje badania użytkowników, prototypowanie, testowanie i optymalizację interfejsu w celu zapewnienia intuicyjności, użyteczności i satysfakcji użytkownika.
  • UI Design koncentruje się na projektowaniu wyglądu i układu interfejsu użytkownika.
    Dotyczy to elementów takich jak przyciski, pola tekstowe, ikony i inne grafiki, które użytkownik widzi i z którymi może wchodzić w interakcje.
    Celem UI Design jest stworzenie estetycznie przyjemnego, spójnego i łatwego do zrozumienia interfejsu, który umożliwia użytkownikom łatwe korzystanie z produktu. Obie te dyscypliny są ze sobą powiązane i często pracują wspólnie w celu zapewnienia doskonałej jakości interakcji użytkowników z danym produktem.

Zobacz również co proponuje specjalizacja  Grafiki.

PROGRAM UX/UI DESIGN

UX/UI Design to kierunek na którym słuchacze poznają wszystkie etapy procesu projektowego od poznawania potrzeb, prototypowania, projektowania po ewaluacje rozwiązań.

1. Wprowadzenie do UX
– Definicje i cele
– Metodyki pracy projektowej: Double Diamond, Design Thinking
– Service design
– Zastosowania
– UX w środowisku biznesu

2. Analiza potrzeb: Badania UX
– Rola badań w procesie
– Dobór odpowiednich metod badawczych
– Planowanie badań (tworzenie pytań, dobór grupy etc)
– Przeprowadzanie badań (pogłębione wywiady indywidualne, testy użyteczności)
– Analiza danych jakościowych

3. Projektowanie
– metody
– makietowanie
– prototypowanie

4. Ewaluacja: Analityka

5. Warsztat:
– Praca z figmą

6. UI
a. Metodyka / teoria
– Typografia i kolorystyka, współczesne trendy w projektowaniu interfejsów, kody wizualne
– Grid w webdesignie, layout i responsywność
– Animacje i Mikrointerakcje
b. Projektowanie (dla powstałych wcześniej makiet)
– stworzenie przewodniego stylu, dobór kolorystyki i typografii
– dobór grafik, obrazów, elementów multimedialnych
– zaproponowanie layoutu ze zwróceniem uwagi na responsywność
– opracowanie podstawowego style guide
– stworzenie prototypu

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ

Uczestnicy specjalizacji UX Design pracują w grupach projektowych, realizując pod okiem wykładowcy wszystkie etapy produktu. Począwszy od koncepcji do zaawansowanego przetestowanego prototypu.
Poznają najpopularniejsze metody pracy projektowej przydatne na każdym etapie pracy (Analiza, Kreacja, Ewaluacja) i rozszerzą swoje umiejętności warsztatowe o takie narzędzia, jak m.in. Figma, Dovetail, Google Analytics.
Program realizowany jest w formie konsultacji, wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez praktyków.
Tematy projektów  proponuje wykładowca.
Na każdym etapie realizacji projekt jest omawiany i oceniany przez wykładowców.

Warunkiem ukończenia specjalizacji Grafiki Projektowej jest:

UX /UI Design trwa rok (2 semestry).
Wiedza zdobywana na zajęciach będzie skoordynowana z równoległą pracą dyplomową: z propozycją rozwiązania realnego problemu projektowego.
Projekt dyplomowy studenci będą tworzyć przy opiece mentora zewnętrznego ze współpracującymi ze szkołą firm z branży informatycznej.

Po roku nauki otrzymasz Certyfikat Ukończenia Rocznej szkoły UX Design. Opanujesz obsługę programów (Figma, XD), jak również stworzysz własne unikalne CV.

PRACOWNIA SZKOŁY

Nowoczesne pracownie szkoły wyposażone są w komputery stacjonarne, laptopy, tablety graficzne, sprzęt sieciowy, routery oraz projektory. Wyposażenie to pozwala na wyświetlanie wysokiej jakości obrazu i prowadzenie znakomitych prezentacji podczas zajęć.

POZNAJ WYKŁADOWCÓW

Wykładowcy są wysoko wykwalifikowanymi specjalistami, którzy przygotują Cię do pracy w rozwijającej się dziedzinie UX Designer. Lub zainspirują cię do dalszej edukacji, dając tym samym, możliwość rozwijania się, poprzez praktykę i ambitny program.

 .

OPŁATA REKRUTACYJNA I CZESNE

Czesne wynosi 4.990,00 PLN
(wpłata jednorazowa)
z możliwością płatności w ratach:

 10 rat po 530 PLN (jest możliwe, wtedy 1. ratę należy wpłacić najpóźniej we wrześniu)

–  9 rat po 580 PLN

 8 rat po 650 PLN

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN

O przyjęciu do szkoły i studium decyduje kolejność zgłoszeń
Wysokość czesnego może wzrosnąć w przyszłych latach dla nowych i stałych słuchaczy, zgodnie z inflacyjną kwotą ustaloną przez rząd.

Skontaktuj się z nami

Adres /Konto szkoły

Szkoła Sztuk Pięknych Sowa-edu
ul. Kasprzaka 22a, Poznań
Nr konta bankowego Szkoły:
08 1090 1346 0000 0001 0416 4480

Telefon

61 865 38 47 lub 608 069 935

Email

szkola@sowa-edu.pl