UX/UI DESIGN - USER EXPERIENCE DESIGN

Opis kierunku

UX (User Experience) i UI (User Interface) Design są kluczowymi obszarami w projektowaniu interakcji człowiek-komputer. 

 • UX Design skupia się na tworzeniu pozytywnych doświadczeń użytkownika podczas korzystania z produktu, strony internetowej lub aplikacji.
  Ten proces obejmuje badania użytkowników, prototypowanie, testowanie i optymalizację interfejsu w celu zapewnienia intuicyjności, użyteczności i satysfakcji użytkownika.
 • UI Design koncentruje się na projektowaniu wyglądu i układu interfejsu użytkownika.
  Dotyczy to elementów takich jak przyciski, pola tekstowe, ikony i inne grafiki, które użytkownik widzi i z którymi może wchodzić w interakcje.
  Celem UI Design jest stworzenie estetycznie przyjemnego, spójnego i łatwego do zrozumienia interfejsu, który umożliwia użytkownikom łatwe korzystanie z produktu. Obie te dyscypliny są ze sobą powiązane i często pracują wspólnie w celu zapewnienia doskonałej jakości interakcji użytkowników z danym produktem.

Zobacz również co proponuje specjalizacja grafiki komputerowej.

Czego możesz oczekiwać

Uczestnicy specjalizacji UX Design pracują w grupach projektowych, realizując pod okiem wykładowcy wszystkie etapy produktu. Począwszy od koncepcji do zaawansowanego przetestowanego prototypu.

 • Poznają najpopularniejsze metody pracy projektowej przydatne na każdym etapie pracy (Analiza, Kreacja, Ewaluacja) i rozszerzą swoje umiejętności warsztatowe o takie narzędzia, jak m.in. Figma, Dovetail, Google Analytics.
 • Program realizowany jest w formie konsultacji, wykładów oraz warsztatów prowadzonych przez praktyków.
 • Tematy projektów  proponuje wykładowca.
 • Na każdym etapie realizacji projekt jest omawiany i oceniany przez wykładowców.

Warunkiem ukończenia specjalizacji Grafiki Projektowej jest:

 • UX/UI Design trwa rok (2 semestry).
 • Wiedza zdobywana na zajęciach będzie skoordynowana z równoległą pracą dyplomową: z propozycją rozwiązania realnego problemu projektowego.
 • Projekt dyplomowy studenci będą tworzyć przy opiece mentora zewnętrznego ze współpracującymi ze szkołą firm z branży informatycznej.

Po roku nauki otrzymasz Certyfikat Ukończenia Rocznej szkoły UX Design. Opanujesz obsługę programów (Figma, XD), jak również stworzysz własne unikalne CV.

Program UX/UI Design

UX/UI Design to kierunek na którym słuchacze poznają wszystkie etapy procesu projektowego od poznawania potrzeb, prototypowania, projektowania po ewaluacje rozwiązań.

1. Wprowadzenie do UX

 • Definicje i cele
 • Metodyki pracy projektowej: Double Diamond, Design Thinking
 • Service design
 • Zastosowania
 • UX w środowisku biznesu

2. Analiza potrzeb: Badania UX

 • Rola badań w procesie
 • Dobór odpowiednich metod badawczych
 • Planowanie badań (tworzenie pytań, dobór grupy, etc.)
 • Przeprowadzanie badań (pogłębione wywiady indywidualne, testy użyteczności)
 • Analiza danych jakościowych

3. Projektowanie

 • metody
 • makietowanie
 • prototypowanie

4. Ewaluacja: Analityka

5. Warsztat:

 • Praca z figmą

6. UI

a) Metodyka / teoria

 • Typografia i kolorystyka, współczesne trendy w projektowaniu interfejsów, kody wizualne
 • Grid w webdesignie, layout i responsywność
 • Animacje i Mikrointerakcje

b) Projektowanie (dla powstałych wcześniej makiet)

 • stworzenie przewodniego stylu, dobór kolorystyki i typografii
 • dobór grafik, obrazów, elementów multimedialnych
 • zaproponowanie layoutu ze zwróceniem uwagi na responsywność
 • opracowanie podstawowego style guide
 • stworzenie prototypu

Pracownia szkoły

Nowoczesne pracownie szkoły wyposażone są w komputery stacjonarne, laptopy, tablety graficzne, sprzęt sieciowy, routery oraz projektory. Wyposażenie to pozwala na wyświetlanie wysokiej jakości obrazu i prowadzenie znakomitych prezentacji podczas zajęć.

Opłata rekrutacyjna i Czesne

Czesne wynosi 5.760,00 PLN (wpłata jednorazowa) z możliwością płatności w ratach:

 • 10 rat po 576 PLN (jest możliwe, wtedy 1. ratę należy wpłacić najpóźniej we wrześniu)
 • 9 rat po 640 PLN

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN (obowiązuje do końca lipca). Od sierpnia 450 PLN

O przyjęciu do szkoły i studium decyduje kolejność zgłoszeń.
Wysokość czesnego może wzrosnąć w przyszłych latach dla nowych i stałych słuchaczy, zgodnie z inflacyjną kwotą ustaloną przez rząd.

Zadaj pytanie

  Top