PROGRAM GRAFIKI 3D W BLENDERZE DLA DOROSŁYCH

POZIOM PODSTAWOWY GRAFIKI 3D

Sterowanie i nawigacja
Formaty modeli i ich cechy
Modelowanie podstawy
Metody mapowania modeli
Teksturowanie modeli
Materiały
Oświetlenie
Rendering, Metody i skróty
Post-produkcja
Różnice między 3D dla gier, a 3D dla filmów i reklamy

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Rozwinięcie umiejętności modelowania
Model i otoczenie.
Użytkowanie dodatków do blendera
Zależności miedzy modelem, a teksturą i mapą
Mapowanie modeli – poszerzenie wiedzy i umiejętności
Teksturowanie modeli – poziom 2
Optymalne użycie oświetlenia w scenie
Rendering – modele, materiały, tekstury mapy, oświetlenie, a czas renderingu.
Post-produkcja, a czas pracy.
Dlaczego warto o niej myśleć na etapie modelowania.
Na końcu omówimy  tworzenie animacji.

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ

v   Rozwoju kreatywności oraz pasji.
v   Możliwości stworzenia oryginalnego i indywidualnego portfolio.
v   Podniesienia kwalifikacji zawodowych, potrzebnych na rynku pracy.
v   Progresywnego sposobu prowadzenia zajęć, obejmującego praktyczne i teoretyczne umiejętności.
v   Obsługi programu Blender – narzędzi i technik potrzebnych do swobodnej pracy.
v   Umiejętności praktyczne nabyte na zajęciach pozwolą ci tworzyć w programie praktycznie wszystkov

WAŻNA INFORMACJA

 • W przypadku, gdy uczestnik nie posiada własnego laptopa i programu, udostępnia go szkoła.
 • Sale dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny.
 • Każdy uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

ZADAJ PYTANIE

  Adres / Opłaty

  Szkoła Sowa-edu / Kursy
  ul. Kasprzaka 22a, 60-237 Poznań
  Nr konta bankowego:
  44 1090 1346 0000 0001 5130 7384

  Email

  szkola@sowa-edu.pl

  Telefon

  61 865 38 47 lub 608 069 935