PROGRAM GRAFIKI 3D – PROGRAM BLENDER

Poziom podstawowy kursu grafiki 3d

Sterowanie i nawigacja
Formaty modeli i ich cechy
Modelowanie podstawy
Metody mapowania modeli
Teksturowanie modeli
Materiały
Oświetlenie
Rendering, Metody i skróty
Post-produkcja
Różnice między 3D dla gier, a 3D dla filmów i reklamy

Pracownia komputerowa – uczestnicy zajęć podczas pracy

Poziom średniozaawansowany kursu grafiki 3d

Rozwinięcie umiejętności modelowania
Model i otoczenie.
Użytkowanie dodatków do blendera
Zależności miedzy modelem, a teksturą i mapą
Mapowanie modeli – poszerzenie wiedzy i umiejętności
Teksturowanie modeli – poziom 2
Optymalne użycie oświetlenia w scenie
Rendering – modele, materiały, tekstury mapy, oświetlenie, a czas renderingu.
Post-produkcja, a czas pracy.
Dlaczego warto o niej myśleć na etapie modelowania.
Na końcu omówimy  tworzenie animacji.

Metody realizacji programu

Podczas kursu zdobędziesz wiedzę na temat programu Blender. Poznasz wiele narzędzi i technik potrzebnych do swobodnej pracy.
Umiejętności praktyczne nabyte na zajęciach pozwolą ci tworzyć w programie praktycznie wszystko.

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ

  • Rozwoju kreatywności oraz pasji.
  • Możliwości stworzenia oryginalnego i indywidualnego portfolio.
  • Podniesienia kwalifikacji zawodowych.
  • Zdobycie umiejętności potrzebnych na rynku pracy.
  • Progresywnego sposobu prowadzenia zajęć, obejmującego praktyczne i teoretyczne umiejętności.

WAŻNE INFORMACJE

  • W przypadku, gdy uczestnik nie posiada własnego laptopa i programu, udostępnia go szkoła.
  • Sale dydaktyczne wyposażone w pomoce naukowe oraz sprzęt multimedialny.
  • Każdy uczestnik zajęć otrzymuje certyfikat ukończenia kursu.

1h = 45 minut

Spotkania trwają 1 raz w tygodniu po 4 godz.lekcyjne.
Jest możliwość zmiany dnia i godz. rozpoczęcia zajęć drogą kompromisu

Wpisz proszę!

W formularzu zgłoszeniowym proszę podaj odpowiadające dnie i godziny rozpoczęcia kursu

Duży wybór

Oferujemy szeroką gamę kursów, szkoleń i warsztatów dla dzieci, młodzieży , dorosłych