Nicolas Kowalewski

GRAFIKA PROJEKTOWA - KOMPUTEROWA

OPIS KIERUNKU

Grafika Projektowa – Komputerowa zapewnia nowoczesne metody nauczania, które odpowiadają na nieustanne zmiany kulturowe, rynkowe i technologiczne. Program Grafiki  jest otwarty i reaguje na zmieniające się oczekiwania słuchaczy, co w rezultacie pozwala zwiększyć ich szansę zatrudnienia.

Osoby, które ukończą specjalność grafiki będą mogły swobodnie poruszać się:

  • w świecie szeroko pojętej reklamie,
  • w drukarniach (DTP-przygotowanie do druku),
  • zajmować stanowiska grafików w agencjach, w instytucjach i ośrodkach kultury, w galeriach sztuki, itd..
  • w działach graficznych firm, przedsiębiorstwach i urzędach,
  • a także realizować indywidualne potrzeby.

Prace końcoworoczne z Grafiki 2023

Mamy ciekawą ofertę dla uczniów, kończących szkołę średnią i zastanawiających się nad wyborem szkoły, dla studentów, którzy chcą rozszerzyć swoje możliwości zawodowe oraz dla osób, które chcą rozwijać swoje zdolności i pasje.
Szkoła ma na celu również zaspokojenie potrzeb i ambicji, tych osób, które chcą zbudować portfolio potrzebne do aplikacji do szkół artystycznych, takich jak, np. UAP lub gdzie indziej oraz profesjonalistów, którzy chcą odnowić swoją kreatywność poprzez osobiste projekty, jak również stworzyć nowe portfolio z charakterystyczną dla siebie nutą.

Studentka opowiada o szkole

CZEGO MOŻESZ OCZEKIWAĆ

v    Możesz zaprojektować swoją indywidualną ścieżkę kształcenia, dobierając dodatkowy przedmiot z innej specjalizacji.
v    Możliwość (bezpłatnego) dokształcania się na dodatkowych kursach grafiki. Podczas I roku możesz wybrać zajęcia z Ilustrator  czy Photoshop.
v    Otrzymasz zaświadczenie uprawniające do zniżki studenckiej na programy Adobe.
v    Merytoryczny kontakt z wykładowcami online i w grupie zamkniętej na FB.
  Nauka grafiki wymaga od Was czasu i zaangażowania, dlatego oprócz obecności na zajęciach musisz poświęcić wiele czasu na samodzielną pracę poza szkołą, aby zrealizować cele programu.
v    Zajęcia opierają się na praktycznych ćwiczeniach od pierwszego spotkania.

Warunkiem ukończenia specjalizacji Grafiki Projektowej jest:
przygotowanie prac  końcowych z każdego przedmiotu w formie projektów graficznych oraz obrona tych prac.
Umiejętność zaawansowana w obsłudze programów Adobe: Illustrator, Photoshop, InDesign,  oraz  projektowania graficznego. Umiejętność w stopniu średnim After Effects (animacja reklamowa).
Uzyskanie świadectwa oraz dyplomu ukończenia Szkoły Sztuk Pięknych (specjalizacji Grafiki Projektowej) z tytułem –  Grafik Komputerowy.

PROGRAM SPECJALIZACJI

Przedmioty na I roku

Na I roku poznasz w stopniu podstawowym:
– projektowanie graficzne w dwóch pracowniach: Komunikacji wizualnej, Projektowaniu znaku i Typografii,
– oraz 3 przedmioty, dotyczące programów Adobe, poniżej:

Przedmioty na II roku

Na II roku oprócz warsztatów i ćwiczeń w stopniu zaawansowanym z :  Adobe Photoshop i Illustrator,
– Poznasz program Adobe After Effects,
–  oraz przedmioty wyszczególnione poniżej:

POZNAJ WYKŁADOWCÓW

Mamy kompetentną grupę nauczycieli-grafików, wyróżniających się profesjonalnym zaangażowaniem w proces nowoczesnego nauczania. Są oni przyjaznymi dydaktykami, jak również  autorytetami potrafiącymi, łączyć swoje umiejętności z wartościami, które stają się dla studentów wzorem do naśladowania. Podejście takie, sprawia, że nauka grafiki staje się dla naszych studentów bardziej przyjazna i dostosowana do aktualnych trendów.

PRACOWNIE SZKOŁY

Pracownie szkoły wyposażone są w komputery stacjonarne, laptopy, tablety graficzne, sprzęt sieciowy, routery oraz projektory, które pozwalają na wyświetlanie wysokiej jakości obrazu i prowadzenie znakomitych prezentacji.

OPŁATA REKRUTACYJNA I CZESNE

Czesne wynosi 4.990,00 PLN
(wpłata jednorazowa)
z możliwością płatności w ratach:

 10 rat po 530 PLN (jest możliwe, wtedy 1. ratę należy wpłacić najpóźniej we wrześniu)

–  9 rat po 580 PLN

 8 rat po 650 PLN

Opłata rekrutacyjna wynosi 300 PLN

O przyjęciu do szkoły i studium decyduje kolejność zgłoszeń
Wysokość czesnego może wzrosnąć w przyszłych latach dla nowych i stałych słuchaczy, zgodnie z inflacyjną kwotą ustaloną przez rząd.

Skontaktuj się z nami

Adres /Konto szkoły

Szkoła Sztuk Pięknych Sowa-edu
ul. Kasprzaka 22a, Poznań
Nr konta bankowego Szkoły:
08 1090 1346 0000 0001 0416 4480

Telefon

61 865 38 47 lub 608 069 935

Email

szkola@sowa-edu.pl

ZADAJ PYTANIE