KURSY typografii i literingu

Dzień i godz. zajęć do wyboru Kurs 3 miesięczny
piatek, godzy. 17.00-20.00 (3h) 30h (10 spotkań) 90h (30 spotkań)
sobota, godz. 13.45-17.45 (3h) 40h (10 spotkań) 90h (30 spotkań)

PROGRAM ZAJĘĆ KURSU TYPOGRAFI i LITTERINGU

Zapraszamy na kurs Typografii i Projektowania Znaku prowadzonym przez profesjonaliste, doświadczonego typografa, projektanta krojów pisma i książek oraz laureata licznych nagród. Typografia to nie tylko sztuka, to podstawowy element każdej wizualnej komunikacji. To dzięki literom przekazujemy genialne myśli, tworzymy logotypy i budujemy marki.

Jeśli chciałbyś/chcialabyś opanować sztukę projektowania liter, znaków, ikon, logotypów i letteringów, ten kurs jest dla Ciebie.
Wykładowca poprowadzi Cię przez tajniki projektowania typografii w narzędziach takich jak Adobe Illustrator, Procreate, Glyps oraz FontLab.
Nauczysz się nie tylko teorii, ale również praktycznych umiejętności, które pozwolą Ci tworzyć wyjątkowe i skuteczne projekty.
Pamiętaj, litery to potęga, litery to moc!
Dołącz do nas, aby odkryć świat fascynującej typografii i rozwijać swoje umiejętności w projektowaniu wizualnej komunikacji.

 

CEL ZAJĘĆ

 • Rozbudzenie pasji i poszerzenie umiejętności kreatywnych.

 • Rozwijanie zdolności tworzenia atrakcyjnych komunikatów.

 •  Zdobywanie nowych możliwości  zawodowych w dziedzinie projektowania graficznego.  

 • Istotne jest również nabywanie umiejętności posługiwania się programami komputerowymi, niezbędnymi do tworzenia znaków i liter. 

METODY REALIZACJI

 •  Dbamy o jako­ść, gwa­ran­tując indy­wi­du­alny kon­takt wykładowcy z każ­dym uczest­ni­kiem podczas zajęć.

 •  Udzielamy uczestnikom facho­wych wska­zó­wek.

 • Spo­tka­nia odby­wają się w dobrze wyposażonych pra­cow­niach i w twórczej   atmos­fe­rze.

 • Kursy pro­wa­dzone są wg autor­skich pro­gramów wykładowców i dosto­so­wane do pre­dys­po­zy­cji i wieku uczest­ni­ków, po to, by zapewnić im prawidłowy rozwój umie­jęt­no­ści i uwrażliwić artystycznie.

Co przynieść na zajęcia?

Szkicowniki, ołówki, pisaki; cienkopisy.
Szkoła udostępnia komputery i tablety graficzne podczas zajęć.

ZAJĘCIA PROWADZĄ

 • mgr Szymon Sznajder wykładowca UAP – na Uniwersytecie Artystycznym prowadzi Pracownie Typografii. 
 • mgr Jakub Wianecki absolwent UAP – Grafik, Concept Artysta, Typograf.

PRACE WYKONANE W PRACOWNI Typografii

 • LITTERING i ZNAKI GRAFICZNE

Cena kursu:
3 miesiące 9 miesięcy
 3 x 310 zł (30h) 9 x 290 zł (90h)
 Koszt zajęć próbnych   95zł (3h)
Kurs oferuje:
 • Zajęcia stacjonarne
 • Przyjazną atmosferę w kameralnych grupach
 • Profesjonalnych wykładowców

Formularz zgłoszeniowy

  Raty:

  Kurs kreatywny:

  Kurs / szkolenie:

  Top