DATY ROZPOCZĘCIA ZAJĘĆ:

29. września g. 16.-20.00 – rysunek dla dorosłych
30. września g.10.00-3.00 – rysunek dla dzieci
01.października g.13.30-17.30 -rysunek przygotowawczy do egzaminów
04. października g.16.30-9.30 – rysunek dla młodzieży
05. października g.17.00-20.00 – ceramika i rzeźba

Zajęcia Grafiki I i II rok rozpoczyna w weekend 29. września i 01. października.
Plan zajęć każdy otrzyma mailowo oraz na zamkniętej grupie na FB.

Zajęcia Concept Artu I i IIrok rozpoczyna 08. października.
Plan zajęć każdy otrzyma drogą mailową oraz na zamkniętej grupie na FB.

Zajęcia dla Grafiki 3D i Unreal Engine 5 rozpoczyna się 07. października.
Plan zajęć każdy otrzyma drogą mailową.

Zajęcia UX/UI Design rozpoczynają się 29. października.
Plan zajęć każdy otrzyma drogą mailową oraz na zamkniętej grupie na FB.

22. CZERWCA 2024 ZAKOŃCZENIE NAUKI od samego rana odbędzie się przegląd  końcoworocznych  prac.
A o godz.16.00 rozpoczynamy wystawę końcoworoczną prac studentów szkoły sowa-edu, na którą zapraszamy wszystkich chętnych, również tych, który chcą aplikować do sowy.

Top