Jesteśmy Szkołą Sztuk Pięknych Sowa-edu

 STUDIUM GRAFIKI


II rok szkoły Grafiki, zwany również Studium grafiki dla zaawansowanych, daje możliwość dołączenia do grupy osobom z zewnątrz, mających opanowane podstawy projektowania graficznego. Nie mniej osoby, które chcą dołączyć do drugiego roku (studium zaawansowanego) są zobowiązane przedstawić swoje portfolio.

Rok intensywnej nauki w studium daje wiedzę i umiejętności na poziomie zawodowym i artystycznym.
Studium skierowane jest do osób, które chcą zgłębić w stopniu zaawansowanym wiedzę projektowania graficznego oraz umiejętności posługiwania się programami Adobe.
Wymagana jest obsługa programów Adobe Photoshop, InDesign, Ilustrator w stopniu podstawowym oraz podstawowym w projektowaniu graficznym i znajomości typografii.

PRACE ROCZNE 2021

PRACE ROCZNE 2020

Metody realizacji programu

Każdy z uczestników podczas zajęć grafiki będzie wykonywał wiele ćwiczeń praktycznych. Do realizacji tych ćwiczeń w szkole i poza szkołą niezbędny jest własny sprzęt i programy.
Ważną częścią nauki jest realizacja pracy rocznej, która oparta jest na wiedzy zdobywanej w studium, ale opartej na własnych pomysłach i założeniach. Prace te muszą być zaakceptowane i ocenione przez wykładowców podczas egzaminów na koniec roku.

Edukacja w Szkole Sztuk Pięknych Sowa-edu, to nie tylko praca na jednym obszarze, to kompleksowy trening, dający bardzo konkretne instrukcje jak nie zgubić się w świecie design.

Absolwenci Policealnej Szkoły  uzyskują zawód  Plastyka  – specjalność Grafik Komputerowy oraz otrzymują świadectwo i Dyplom .

 PROGRAM STUDIUM GRAFIKI


Na II roku (studium grafiki) warsztaty i ćwiczenia z Adobe Photoshopa oraz Illustratora są w stopniu zaawansowanym.

WYKŁADOWCY STUDIUM GRAFIKI


O wysokiej klasie nauczania decyduje nasz wybitna kadra pedagogiczna oraz doskonałe zaplecze techniczne.

PPROJEKTY OKŁADEK


Wiktoria Dratwa II rok