Jesteśmy Szkołą Sztuk Pięknych Sowa-edu

 STUDIUM GRAFIKI


Proponuje projektowanie graficzne w stopniu zaawansowanym

II rok szkoły Grafiki, zwany również Studium grafiki dla zaawansowanych, daje możliwość dołączenia do grupy osobom z zewnątrz, mających opanowane podstawy projektowania graficznego. Nie mniej osoby, które chcą dołączyć do drugiego roku (studium zaawansowanego) są zobowiązane przedstawić swoje portfolio.

Co otrzymasz po ukończeniu roku nauki (2 semestry)?
Dyplom ukończenia Rocznego Studium Zaawansowanego. Zgłębisz w stopniu zaawansowanym wiedzę sztuki projektowania graficznego i umiejętność w obsłudze programów Illustrator i Photoshop. Ponadto nabędziesz umiejętności w dziedzinie animacji reklamowej (After Effects) i stworzysz portfolio projektanta w wersji papierowej i elektronicznej.

Rok intensywnej nauki w studium daje wiedzę i umiejętności na poziomie zawodowym i artystycznym.

Studium skierowane jest do osób, które chcą zgłębić w stopniu zaawansowanym wiedzę projektowania graficznego oraz umiejętności posługiwania się programami Adobe.
W studium (II rok szkoły) wymagana jest w stopniu podstawowym obsługa programów Adobe Photoshop, InDesign, Ilustrator  oraz  podstawowa umiejętność projektowania graficznego i znajomość typografii.

PRACE ROCZNE 2021

PRACE ROCZNE 2020

Metody realizacji programu

Każdy z uczestników podczas zajęć grafiki będzie wykonywał wiele ćwiczeń praktycznych. Do realizacji tych ćwiczeń w szkole i poza szkołą niezbędny jest własny sprzęt i programy.
Ważną częścią nauki jest realizacja pracy rocznej, która oparta jest na wiedzy zdobywanej w studium, ale opartej na własnych pomysłach i założeniach. Prace te muszą być zaakceptowane i ocenione przez wykładowców podczas egzaminów na koniec roku.

Edukacja w Szkole Sztuk Pięknych Sowa-edu, to nie tylko praca na jednym obszarze, to kompleksowy trening, dający bardzo konkretne instrukcje jak nie zgubić się w świecie design.

Absolwenci Policealnej Szkoły  uzyskują zawód  Plastyka  – specjalność Grafik Komputerowy oraz otrzymują świadectwo i Dyplom .

 PROGRAM STUDIUM GRAFIKI – (II rok)


Na II roku (studium grafiki) warsztaty i ćwiczenia z Adobe Photoshopa oraz Illustratora są w stopniu zaawansowanym.

WYKŁADOWCY STUDIUM GRAFIKI


O wysokiej klasie nauczania decyduje nasz wybitna kadra pedagogiczna oraz doskonałe zaplecze techniczne.

PPROJEKTY OKŁADEK


Wiktoria Dratwa II rok