Museo del Mar w Santa Pola, Hiszpania.  Wystawa ma na celu pokazanie wspólnych wysiłków artystów doskonalących swoje rzemiosło jako malarzy w prywatnej szkole artystycznej Sowa Edu. Pod kierunkiem artysty i profesora uczelni Maxa Skorwidera powstają różnorodne prace (obrazy, rysunki, grafiki), które stanowią próbę zgłębienia koncepcji artystycznych i nawiązania dialogu między tradycją a nowoczesnością. Przez lata […]

Najważniejsze,wszyscy uczestnicy naszych Kursów przygotowawczych dostali się do szkół artystycznych: do LO Plastycznego w Poznaniu, i na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Talenty, kreatywność, ale i pracowitość uczestników naszych zajęć, jak co roku, wzbogaciło naszą szkołę.Życzymy, życzymy kolejnych sukcesów.

Top