Maria Barańczyk

Maria Barańczyk w 2020 roku obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu na Wydziale Grafiki Komunikacji Wizualnej.
Młoda artystka skupia się głównie na problemach dotyczących zjawisk i zależności społecznych, obserwacji kulturowych, momentach granicznych, czego konsekwencją jest opieranie się
o doświadczenia, m.in. związanymi z jej podróżami.
Zajmuje się wklęsłodrukiem, rysunkiem, malarstwem, grafiką projektową, jak również instalacją.
Maria uczestniczyła w wielu wystawach, m.in.w:
– 11. Triennale Małych Form Malarskich w Toruniu,
– Transgrafia organizowane przez Stowarzyszenie Międzynarodowego Triennale Grafiki,
– 6. Międzynarodowego Triennale Mini Printu w Tokyo,
– 7. Guanlan International Print Biennial China 2019,
– II Międzynarodowego Biennale Druku w Yerevan 2019.
Od paru lat prowadzi cykliczne rysunek i malarstwo dla dzieci i młodzieży, współpracuje z instytucjami kultury, jak i festiwalami.

Przy­go­to­wuje rów­nież w środy młodzież do egza­minu do Liceum Plastycznego.

Top