W roku 2013 Adam Gillert ukończył stutudia drugiego stopnia na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej na kierunku Grafika Warsztatowa. Natomiast 2014 kończy równolegle rozpoczętestudia drugiego stopnia na Wydziale Malarstwa, uzyskującdyplom malarski, po napisaniu pracy teoretycznej pod kierunkiem dr. hab. Romana Kubickiego, „Wzajemne przenikanie się malarstwa i fotografii“. Pracę artystyczną dyplomu wydziału Malarstwa – cykl “Album”realizuje […]

Grafik komputerowy, fotograf, freelancer Teoretyk i praktyk w zakresie grafiki komputerowej, przygotowania materiałów do druku, kreator wielu projektów wydawniczych i eventowych, specjalista w zakresie opracowań layoutów książek, magazynów oraz czasopism, jeden z niewielu specjalistów w zakresie kreacji wizerunku sportowego. Wieloletni współpracownik Wydawnictwa Kurpisz jako specjalista DTP i dyrektor artystyczny. Wykładowca w Akademii Technik Komputerowych w […]

Artysta-grafik pracuje w Katedrze Grafiki Warsztatowej na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Działa aktywnie na rynku artystycznym, jak i komercyjnym. www.uap.edu.pl Uro­dził się w 1980 roku w Pozna­niu. 1995–2000 uczył się w Pań­stwo­wym Liceum Sztuk Pla­stycz­nych im. Pio­tra Potwo­row­skiego w Pozna­niu. 2000–2001 stu­dio­wał edu­ka­cję arty­styczną w Isty­tu­cie Sztuki i Kul­tury w Wyż­szej Szkole Peda­go­gicz­nej w Zie­lo­nej […]

Monika jest absolwentką kierunku User Experience Design/Product Design na uniwersytecie SWPS we Wrocławiu oraz Badania UX na uczelni Collegium da Vinci w Poznaniu. Projektantka usług i produktów cyfrowych, mocno skoncentrowana na badaniach. Na co dzień projektantka i badaczka w polskim start-upie UX Mining, który wytwarza oprogramowanie do przeprowadzania badań UX. Otwarta na nowe perspektywy, zwolenniczka […]

Artysta-grafik   Absol­went Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Pozna­niu – Wydział Gra­fiki.  Dyplom w zakre­sie gra­fiki warsz­ta­to­wej. Od 2005 – pra­cuje jako wykła­dowca na Uni­wer­sy­te­cie Arty­stycz­nym im. Magdaleny Abakanowicz w Pozna­niu. W 2010 – otrzy­mał tytuł dok­tora sztuki W 2019 – otrzymał stopień dr habilitowanego w dziedzinie sztuki. Prof. UAP dr hab. szt. Max Skorwider jest grafikiem […]

Szymon Sznajder ukończył Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Laureat wielu wyróżnień i nagród, między innymi obydwa dyplomy zostały zakwalifikowane do Przeglądu Projektów Dyplomowych Graduation Projects. Obecnie jako wykładowca prowadzi pracownie z przygotowania do druku na Uniwersytecie Artystycznym , jak również aktywnie projektuje wiele zleceń komercyjnych w swoim studio “Typolis”. Szymon Sznajder specjalizuje się w projektowaniu krojów […]

Absolwent kierunku grafiki warsztatowej na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Dyplom magisterski z litografii pod opieką prof. zw. Stefana Ficnera uzyskał w 2015 roku. Obecnie asystent w tejże pracowni. W swojej twórczości zajmuje się grafiką warsztatową, projektową oraz książką artystyczną. Założyciel pracowni Rakla, otwartej pracowni grafiki warsztatowej, której głównym celem jest […]

Grafika 3D to moja pasja. Nieustannie rozwijam  swój warsztat od strony technicznej,  jak również kreację własnych pomysłów artystycznych. Obecnie planuję rozszerzać swoje umiejętności także w programie Unreal Engine 5. Edukacje ukończyłem 2010 roku. Swoje techniczne wykształcenie i doświadczenie zawodowe wykorzystuję przy tworzeniu projektów i animacji. Moje umiejętności to: Poza obsługą programu Blender 3D (modelowanie, animacje) […]

Grafik, freelancer zajmuje się grafiką projektową i artystyczną. Pracuje jako grafik kreatywny przy wielu różnych projektach graficznych. W 2009 roku ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Grafiki, w zakresie grafiki projektowej oraz warsztatowej. Obecnie jest wykładowcą na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu oraz prowadzi pracownie typografii książki w Akademii Sztuki w Szczecinie. W 2023 […]

Grafik, rysownik w technice tradycyjnej i cyfrowej. Jakub urodził  w Stanach Zjednoczonych.W Polsce  podjął naukę w średniej szkole w  Liceum Plastycznym im. Władysława Hasiora.W 2021 r ukończył  Uniwersytet  Artystyczny w Poznaniu  – grafikę projektową.Jakub Wianecki aktywnie projektuje na rynku komercyjnym oraz artystycznym. Zajmuje się grafiką projektową, plakatem, ilustracją, UI, oraz Concept artem. Jest pasjonatem starej […]

Top