Back

Wyjazd na wystawę i Warsztaty do Berlina 2023

Grupa pasjonatów zwiedzili ciekawą wystawę artysty Gerharda  Richtera “100 prac dla Berlina” w Nowej Galerii Narodowej, w Berline.
Można zobaczyć na wystawie prace z różnych jego okresów.

Ważny cykl Birkenau wynikający z zaangażowania się artysty w Holokaust, na który składają  się 4 duże abstrakcyjne płótna.
Jest również  sporo prac z serii pomalowanych fotografii (połączenie malarstwa z fotografią),
Galeria tac, to modernistyczny budynek zaprojektowany przez słynnego architekta Ludwiga Miesa van der Rohe.
Oprócz wystawy tymczasowej można zobaczyć bardzo ciekawą wystawę stałą.