Od 23. marca do 14. kwietnia można zobaczyć na wystawie najnowsze prace młodej artystki Marysi Barańczyk. Prace, to próby zapisu przebytych przez nią dróg i podróży w formie dźwiękowego, czy rysunkowego szkicu, jak również ćwiczenia z pamięci.
Zapraszamy do kameralnej galerii „Jak”.

Top