ADOBE ILLUSTRATOR

PROGRAM RYSUNKU WEKTOROWEGO (ILLUSTRATOR)

Celem nauki programu Illustrator jest umiejętne posługiwanie się narzędziami Adobe, tak, by móc przy pomocy tychże narzędzi, przysposobić sobie zdolność do tworzenia dowolnych form i kształtów  i odnajdywania własnego indywidualnego stylu.
W zakresie tematycznym przedmiot podzielony jest na dwa poziomy:
Po I roku nauki opanujesz pracę narzędziami programu Adobe Illustrator w stopniu podstawowym.
Po II roku  już w stopniu zaawansowanym.

Poziom podstawowy Adobe Ilustrator na I roku:

  • podstawowa umiejętność w zakresie rysowania krzywymi,

  • tworzenie obiektów i form inspirowanych przedmiotami codziennego użytku,

  • także umiejętność przekładania tych form w lapidarny język grafiki wektorowej,

  • wprowadzenie w instrumenty, narzędzia programu Adobe Ilustrator, podstawy kompozycji, proporcji w rysowaniu.

Poziom zaawansowany Adobe Ilustrator na II roku:

  • budowanie dowolnych form, rysowanie, grafizowanie, rysowanie wielowarstwowe, strukturowe oraz walorowe

  • W zakresie ćwiczeń istotne są odpowiedzi na zadane tematy

  • zadania – kopiowanie form graficznych, wielobarwnych jak i monochromatycznych

Metody realizacji programu

Formułą prowadzenia zajęć  podczas zjazdów są warsztaty, projekty, konsultacje i korekty zadanych tematów, itp.)
Wymagana jest  aktywność i uczestnictwo studentów w zajęciach i konsultacjach.

Prace studentów wykonane za pomocą programu Adobe Illustrator.

Top