GRAFIKA 3D I ANIMACJA W BLENDERZE

PROGRAM GRAFIKI 3D i ANIMACJI W BLENDERZE

Dzięki grafice 3D można tworzyć wirtualne modele świata i obiektów, co pozwala na łatwe wizualizowanie, projektowanie, testowanie i udoskonalanie różnych projektów oraz przedmiotów.

I ROK - GRAFIKI 3D

POZIOM PODSTAWOWY

Miejsce 3D w Concept Arcie, plusy i minusy stosowania 3D w procesie konceptualizacji,
Blender: interfejs, Sterowanie i nawigacja, Formaty modeli i ich cechy, Modelowanie podstawy, Metody mapowania modeli,
Teksturowanie modeli, Materiały, Oświetlenie, Rendering, Metody i skróty, Post-produkcja
Różnice między 3D dla gier, a 3D dla filmów i reklamy.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

Rozwinięcie umiejętności modelowania
Model i otoczenie.
Użytkowanie dodatków do blendera
Zależności miedzy modelem, a teksturą i mapą
Mapowanie modeli – poszerzenie wiedzy i umiejętności
Teksturowanie modeli – poziom 2
Optymalne użycie oświetlenia w scenie
Rendering – modele, materiały, tekstury mapy, oświetlenie, a czas renderingu.
Post-produkcja, a czas pracy. Dlaczego warto o niej myśleć na etapie modelowania.

II ROK - ANIMACJA W BLENDERZE

Po opanowaniu grafiki 3D, kolejnym etapem będzie wdrażanie się w Animację, która jak wiemy, ma duże zastosowanie w celach komercyjnych. Jest stosowana w reklamie, filmach, grach wideo, edukacji i wiele innych dziedzinach.
W reklamie – animacja może pomóc w przyciąganiu uwagi i przekazaniu informacji o produkcie w sposób atrakcyjny i łatwy do zapamiętania.
W filmach – animowane postacie i światy mogą przyciągać uwagę widzów i dodawać do filmu elementy, które w realnym świecie byłyby niemożliwe do osiągnięcia.
W grach wideo – animacja może pomóc w tworzeniu interaktywnych doświadczeń, które bawią graczy i kierują ich uwagę na cechy produktu lub usługi.

Polecamy również do zapoznania się z programami: Gry-Środowisko 3D i Concept Artu

Metody realizacji programu

Zapewniamy kreatywne środowisko stworzone przez praktykujących artystów i specjalistów, którzy będą aktywnie opiekować się twoim rozwojem i zachęcać do dalszej pracy poprzez korekty podczas zajęć oraz zadania domowe.
Podstawową formą prowadzenia zajęć są prezentacje połączone z ćwiczeniami i pokazami praktycznymi z udziałem uczestników zajęć.
Oprócz ćwiczeń technicznych, jest także realizacja prac opartych na pomysłach i założeniach uczestników, będących próbą stworzenia skończonych projektów artystycznych w oparciu o proponowane tematy.

Top