Najważniejsze,wszyscy uczestnicy naszych Kursów przygotowawczych dostali się do szkół artystycznych: do LO Plastycznego w Poznaniu, i na Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Talenty, kreatywność, ale i pracowitość uczestników naszych zajęć, jak co roku, wzbogaciło naszą szkołę.Życzymy, życzymy kolejnych sukcesów.

Top