ADOBE PHOTOSHOP

PROGRAM NAUKI PHOTOSHOPA

Adobe Photoshop jest najbardziej zaawansowaną aplikacja na świecie, służącą do edycji obrazów, która również pozwala w zupełnie dowolny sposób ulepszać, retuszować i modyfikować fotografie oraz inne obrazy.
Celem nauki Adobe Photoshop jest umiejętność posługiwania się tym programem i jego zastosowanie w tworzeniu i obróbce grafiki rastrowej.

Podczas nauki programu Adobe Photoshop na I roku:

  • Zostaniecie wprowadzeni w ogólny interfejs programu.

  • Zapoznacie się z podstawowymi narzędziami nawigacji, retuszu zdjęć i selekcji.

  • Będziecie pracować z warstwami, maskami, wykonywali proste fotomontaże, ze ścieżkami i maskami oraz wykonywali bardziej złożone fotomontaże.

  • Poznacie inne funkcje i narzędzia programu, m.in. funkcje warstw i ich mieszania, warstwy dopasowania, filtry oraz wprowadzanie warstw tekstowych.

Oprócz obróbki cyfrowej zdjęć, nabędziecie umiejętności wykorzystywania programu, projektując, np. strony internetowe, plakaty, identyfikacje wizualne, itd..

Podczas nauki programu Adobe Photoshop na II roku:

  • Będziecie poznawali zasady montażu i projektowania w stylu Concept Artu, z użyciem tabletów graficznych (dla chętnych).

  • Poznacie media obsługujące sztuczną inteligencje w Photoshopie.

  • W stopniu zaawansowanym będziecie pracowali  na warstwach, tworzyli elementy graficzne, itd..

  • Wykonywali samodzielnie prace z uwzględnieniem retuszu, fotomontażu, druku, elementów graficznych z przygotowaniem do druku i publikacji na www.

Oprócz ćwiczeń wykładowcy proponują tematy prac, które realizują studenci w oparciu o swoje własne pomysły i założenia, są one próbą stworzenia skończonych projektów artystycznych.

 

Metody realizacji programu Photoshop

Formułą prowadzenia zajęć podczas zjazdów są ćwiczenia praktyczne, projekty, konsultacje i korekty zadanych tematów.
Wymagana jest aktywność i uczestnictwo studentów w zajęciach i konsultacjach.
Podstawą zaliczenia jest minimum 80% obecności na zajęciach oraz przygotowanie i obrona projektu zaliczeniowego za pomocą poznanych wcześniej narzędzi pracy.

Prace wykonane przez naszych studentów w pracowni Photoshopa:

Top